Accessories & Fixings

Scrim Tape
 • Scrim Tape
 • SKU0204
 • £4.79 inc VAT
Thin Coat Beads 2.4m
 • Thin Coat Beads 2.4m
 • SKU0205
 • £1.62 inc VAT
Thin Coat Beads 3m
 • Thin Coat Beads 3m
 • SKU0206
 • £1.98 inc VAT
Stop Beads 2.4m
 • Stop Beads 2.4m
 • SKU0207
 • £3.12 inc VAT
Stop Beads 3m
 • Stop Beads 3m
 • SKU0208
 • £3.59 inc VAT
Drywall Screws 25mm (1000)
 • Drywall Screws 25mm
 • SKU0209
 • (1000)
 • £9.00 inc VAT
Drywall Screws 32mm (1000)
 • Drywall Screws 32mm
 • SKU0210
 • (1000)
 • £9.76 inc VAT
Drywall Screws 38mm (1000)
 • Drywall Screws 38mm
 • SKU0211
 • (1000)
 • £10.80 inc VAT
Drywall Screws 50mm (1000)
 • Drywall Screws 50mm
 • SKU0212
 • (1000)
 • £15.12 inc VAT
Drywall Screws 65mm (500)
 • Drywall Screws 65mm
 • SKU0213
 • (500)
 • £13.20 inc VAT
Drywall Screws 75mm (500)
 • Drywall Screws 75mm
 • SKU0216
 • (500)
 • £16.80 inc VAT
Drywall Screws 100mm (500)
 • Drywall Screws 100mm
 • SKU0217
 • (500)
 • £25.20 inc VAT